Van Garderen Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Reepad 5
3972 DR DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Organisatie

Het (voor haar rekening doen) optreden als openbaar accountant door daartoe bevoegde personen, al dan niet in samenwerking met (andere) openbaar accountants en/of beoefenaren van een ander vrij beroep, alles met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde regelen; het al dan niet voor eigen rekening verrichten van fiscale werkzaamheden, welke ten doel hebben de belangen van belastingplichtigen te behartigen bij de toepassing van enige belastingwet en/of sociale verzekeringswet, waaronder begrepen het bepleiten van die belangen bij de overheid respectievelijk bij de bevoegde rechter, alsmede het geven van fiscale en daarmee verband houdende adviezen

MANAGEMENT
NaamIn functie
Oosthuyse Beheer B.V.
Directeur | Bestuurder
2005

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties
Engelenburg 18
3972CX DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Korte Dreef 13
3972EB DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Reepad 5
3972DR DRIEBERGEN-RIJSENBURG