UBO en compliance check

Bent u veel tijd kwijt met Customer Due Diligence? Wilt u er zeker van zijn of u zaken mag doen met uw relaties? Bedrijfs- en eigenaarsstructuren zijn vaak onoverzichtelijk, waardoor het veel tijd kost om de UBO (Ultimate Benificial Owner of uiteindelijk belanghebbende) te achterhalen. Company.info maakt concernrelaties helder inzichtelijk. Zo is het snel duidelijk wie de UBO van uw prospect, klant of relatie is. En met de compliance check ziet u direct of de UBO op PEP- en sanctielijsten, en in media voorkomt.

UBO en compliance check

Met Company.info achterhaalt en onderzoekt u eenvoudig de UBO van uw prospect of zakenrelatie. Op basis van een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister wordt de hele concernstructuur van een bedrijf in kaart gebracht. Als de concernstructuur inzichtelijk is, weet u meteen wie de UBO is. Van de UBO zijn de belangrijkste kenmerken direct inzichtelijk. Bijvoorbeeld zakelijk adres, (historische) functies en netwerk.

Met de compliance check van Company.info weet u of u zaken mag doen. U krijgt snel en eenvoudig inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld.

Check op:

  • bekende sancties, nu of in het verleden (nationale en internationale bronnen zoals Interpol, De Nederlandsche Bank en AFM) ;
  • voorkomen op Politically Exposed Person (PEP) lijst;
  • negatieve publiciteit; en
  • andere negatieve zaken, zoals curatele, insolventie, procedures bij de politie.

 

Wilt u UBO of compliance informatie direct in uw systeem? Bekijk welke koppelingen u nodig heeft.

 

Als u éénmalig wilt controleren of u uw klantdossiers op orde heeft, levert u gegevens aan bij Company.info en voert Company.info de UBO en compliance check voor u uit. U ontvangt dan een los bestand met alle bedrijven die leiden naar de UBO’s, inclusief de audit trail, gerelateerde KvK-uittreksels en de check op PEP- en sanctielijsten, en in het nieuws.

Waarom UBO’s identificeren en onderzoeken met Company.info?

  • Achterhaal de UBO op basis van historische of juist de meest actuele data
  • Check eenvoudig en snel op PEP- en sanctielijsten, en in media
  • Krijg de data direct online, in uw systeem of als los bestand

Voor wie?

Voor alle bedrijven die in de financiële sector actief zijn, is het identificeren van de UBO in het bijzonder van belang. Denk aan banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, accountants, financieel adviseurs, incassobureaus, advocaten, notarissen en beleggers.

Hoe meer onze accountmanagers over de klanten weten, hoe beter onze dienstverlening wordt.

Rabobank

Voldoe aan de Wft en Wwft

Om de consument te beschermen en te voorkomen dat u zakendoet met frauduleuze bedrijven, houdt de AFM toezicht op de naleving van de Wft (Wet op financieel toezicht), de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de Sanctiewet.

 

Bedrijven zoals financiële dienstverleners zijn verplicht onderzoek te doen naar de identiteit en achtergrond van de UBO. Door te voldoen aan de Wft, de Wwft en de Sanctiewet voorkomt u boetes en dat u zakendoet met onbetrouwbare partijen.

Veelgestelde vragen

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ook wel de uiteindelijk belanghebbende genoemd. De uiteindelijk belanghebbende van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die:
  • ten minste 25% belang heeft in het kapitaal van de organisatie of instelling, of
  • ten minste 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
  • begunstigde is van ten minste 25% van het vermogen van de organisatie of instelling.

Waarom is het nodig om de UBO te achterhalen?

Bepaalde (financiële) instellingen zijn wettelijke plicht om de identiteit van een UBO te achterhalen voor het zakendoen met een persoon of bedrijf. Dit is wettelijk verplicht om te voorkomen dat natuurlijke personen met zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

Welke bronnen worden geraadpleegd voor de UBO en compliance check?

Onder andere de KvK, C6 PEP- en sanctielijsten, AFM, DNB, de Nederlandse politie en internationale media geven de data die bij een UBO en compliance check worden getoond.

Beschikbaarheid

Deze feature is beschikbaar in de volgende Company.info producten:

Volgende feature
DMU achterhalen